Zapisy

Zapraszamy wszystkie Dzieci od 2 lat do naszego Przedszkola Smerfowa Kraina.

Zapewniamy opiekę logopedy, psychologa, oligofrenopedagoga, a także specjalisty ds. wczesnego wspomagania rozwoju.

Nauka i wiedza poprzez przygodę, śmiech i zabawę

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2017/2018

 • Wpisowe – 200,00 zł płatne jednorazowo przy podpisywaniu umowy
 • Czesne za przedszkole350,00 zł / miesiąc, jest to opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6,30 – 17,00; nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka
 • Wyżywienie   – 12,00 zł/dzień

Realizację programu edukacji przedszkolnej zgodnego z nową Podstawą Programową MEN.

Zapewniamy:

 • język angielski
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • zajęcia techniczne
 • zajęcia plastyczne
 • opieka psychologa, logopedy
 • metodyka wychowania przedszkolnego
 • zajęcia ze stomatologiem
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • akademia dobrych manier
 • atrakcje według harmonogramu: teatrzyki, koncerty muzyki poważnej, imprezy i uroczystości okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi

Poniższe zajęcia dodatkowe płatne 20zł/miesiąc (minimalna grupa 8 dzieci)

 • warsztaty teatralne
 • klub taneczny
 • dodatkowe języki obce
 • gimnastyka korekcyjna
 • indywidualne lekcje z logopedą
 • religia
 • warsztaty ceramiczne
 • klub szachowy
 • warsztaty plastyczne
 • dogoterapia

 

Przedszkole nasze spełnia wszystkie wymogi postawione przez Unię Europejską gwarantujące warunki bezpieczne i higieniczne dla dzieci:

 • wymaganą wysokość sal
 • odpowiednią szerokość drzwi
 • przystosowane schody i przejścia
 • materiały antypoślizgowe na schodach i w salach
 • zabezpieczenie ppoż
 • system bezpieczeństwa-monitoring
 • odpowiednią ilość sanitariatów
 • we wszystkich pomieszczeniach są podgrzewane podłogi

Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki posiadamy atesty oraz certyfikaty.

Dokumenty niezbędne do zapisania Dziecka do przedszkola:

2017-2018 Ankieta informacyjna o Dziecku

2017-2018 Upoważnienie do odbioru Dziecka z przedszkola

2017-1018 Karta zgłoszenia Dziecka do przedszkola

Formularz kontaktowy