O nas

STATUT 2018-2019

 

2018-2019 Przedszkolny system wartości Smerfowa Kraina

 

 • Tworzymy więź uczuciową z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
 • Pomagamy wszystkim przedszkolakom w pełnym rozwoju talentów.
 • Promujemy zdrowie i higienę osobistą.
 • Kształcimy podstawowe powinności moralne, życzliwość , tolerancję, sprawiedliwość, uczciwość i odpowiedzialność.
 • Dajemy wszystkim dzieciom równe szanse rozwoju osobowości.
 • Zapewniamy dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia.
 • Prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno – wychowawczych , dzięki którym nasi wychowankowie zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymaganiom szkoły.
 • Podnosimy poziom dydaktyczno – wychowawczy poprzez rozwój zawodowy.

Przedszkole nasze spełnia wszystkie wymogi postawione przez Unię Europejską gwarantujące warunki bezpieczne i higieniczne dla dzieci:

 • wymaganą wysokość sal
 • odpowiednią szerokość drzwi
 • przystosowane schody i przejścia
 • materiały antypoślizgowe na schodach i w salach
 • zabezpieczenie ppoż
 • system bezpieczeństwa-monitoring
 • odpowiednią ilość sanitariatów
 • we wszystkich pomieszczeniach są podgrzewane podłogi
 • posiadamy własny ATESTOWANY plac zabaw

Na wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie placówki posiadamy atesty oraz certyfikaty.

Wykorzystywany przez nas w przedszkolu system monitoringu działa 24 godziny na dobę w oparciu o profesjonalne systemy alarmowe i wyspecjalizowane grupy interwencyjne.

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola, logopeda, psycholog, metodyk wychowania przedszkolnego a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

 

 

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych