Dla Rodziców

PRZERWA WAKACYJNA W PRZEDSZKOLU SMERFOWA KRAINA

17 -28 LIPCA 2017

Zapraszamy ponownie 31 lipca 2017

ZAJĘCIA DODATKOWE 2016-2017

Rodzice mają prawo do:

 • Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
 • Kontaktu z Dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 • Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu.
 • Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej.
 • Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

Rodzice zobowiązani są do:

 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 • Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
 • Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
 • Wprowadzania dziecka do budynku, przekazywania go pracownikowi przedszkola.
 • Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
 • Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 • Zapoznania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

Co każde dziecko posiadać powinno:

 • kapcie na podeszwie gumowej (najlepiej zapinane na rzepy) lub skarpety antypoślizgowe,
 • szczoteczka do ząbków, kubek, pasta,
 • podpisany worek z ubrankami na zmianę,
 • koszulka ( za duża ) lub fartuch do prac plastycznych,
 • pampersy (jeśli dziecko potrzebuje), mokre chusteczki, krem,
 • dla młodszych dzieci śliniaczek

BIBLIOTEKA:

Tak się nie robi – o bezstresowym wychowaniu – artykuł

Formularz kontaktowy